D266alsheimerepresyon tanısı almış hastalarda  ortaya çıkan mutsuzluk hayattan tad almama ve  davranış değişiklikleri arka planda gizlenmiş alzheimer sürecinin başlangıcı olabilir

 

Alzhemimer hastalarının depresyon tanısı almaları ve   bu şekilde izlemde olmalarıyla geçen sürede  hastalık hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Bugün için alzheimer hastalığını durdurmanın veya geriye götürmenin tedavisi olmamakla birlikte verilen  tedavilerle hastalığın  ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Hayat kalitesini arttırmak ve  genel destek tedavisini almak açısından erken tanı koymak bu süreçte önemlidir.

Depresyon mu Alzheimer mı ?

Unutkanlık yakınmasının olması gerekir fakat kafa karıştıran nokta depresif hastalarda da konsantre olma yeteneğindeki azlığa bağlı unutkanlık olabilir. Bu süreçte bize yardımcı olabilecek yardımcı testler ve tekikler devreye giriyor. Nörokognitif  test bataryası dediğimiz testler ile hastanın dikkati, yakın ve uzak bellek durumu, görsel-mekansal  becerileri , bilgileri kayıtlama, bilgileri hafızaya geri çağırma ve yürütücü işlevler değerlendirlir. Beyin görüntülemesi ile de beyinde  küçülme olup olmadığı değerlendirilir. Bu tetkikler ve genel değerlendirmelerden sonra alzheimer hastalığı lehine  bulgu yoksa hastanın mutsuzluğu huy değişikliği, depresyon tanısını düşündürür. Bir başka açıdan bakacak olursak ileri yaşta  depresyon tanısı almış tedavi ile yakınmaları geçmeyen hastalarda Alzheimer hastalığı akılda tutulmalıdır.  

 Alzheimer hastalığını nasıl tanıyabiliriz?

 

Klasik tıbbi terimler yerine günlük yaşamda Alzheimer  hastalığını tanımaya yönelik belirtileri olan hastaların yakınmalarını şu şekilde örnekleyebiliriz.

 

   Bıraktığı eşyayı örneğin cüzdanının koyduğu yerde bulmakata  zorlanır, yukarıda da bahsedildiği gibi karakter değişimi daha önceden sessiz, sakin  biri iken sinirli kolayca tartışabilen biri olabilir, bir konuya takılır ve bu konu üzerinden aynı soruları tekrar tekrar sorar, dışarıda  yön bulmakta ve kişilerin isimlerini getirmekte zorlanabilir, yemek yeme davranışlarında öğün atlamalar ve fazla yeme gibi davranış bozuklukları olabilir.Yakınınızın veya kendinizin bu ve benzeri şikayetleri varsa erken teşhis ve tedavi adına nöroloji doktoruna başvurması önerilmektedir.

Most Recent Projects