PUZZLE ASIL  

ALZHEİMER HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİZİ

BELİRLEMEK ARTIK MÜMKÜN….

  Alzheimer hastalığı  sıklığı son yıllarda sıklığı artan  bir hastalıktır. Unutkanlığı olan her kişide Alzheimer olmasada toplumda görülme sıklığı nedeniyle bu hastalığa yakalanma endişesi oldukça sıktır. Unutkanlık şikayeti olan her kişide Alzheimer hastalığının habercisi olmadığı gibi özellikle ailede Alzheiemer hastalığı varsa genetik etkinlikten endişe ediliyor. Kliniğimizde  görülme sıklığı  yaşla  beraber hızla artan Alzheimer hastalığına yakalanma riskini değerlendirebiliyoruz. Kliniğimizde  ölçümü yapılan Amyloid-Beta ölçümü testinin yanında, APOE tipinin belirlenmesi  ve yapılacak olan klinik değerlendirme  ve beyin görüntülenmesi ile  erken yaşlarda dahi  kişinin Alzheimer’a yakalanma riski belirlenebiliyor.  Alzheimer hastalığında risk belirleme  için yapılacak olan ilk adım hasta anamnezi, fiziksel muayen , hafıza değerlendirlmesi sağlayan nöropsikolojik testlerle beraber beyin görüntülenmesi ve kan sayımı, karaciğer fonksiyonları, vitamin b12, folik asit, tiroid teslerini içine  alan kan tetkikleri yapılmasıdır. Alzheimer Risk Belirleme Testinde  ise kandaki A Beta 42 proteininin seviyesine bakılıyor.  Bu proteinin yüksek olması, kişinin hastalığa yakalanma olasılığıyla ilgili ciddi bilgiler veriyor. Ancak bu bir tarama testi değil, risk faktörü belirleme testi. Bu test sonucunda A Beta 42 proteini yüksek olan kişilerin, mutlaka Alzheimer’a yakalanacağı anlamına gelmiyor. Testin yanı sıra uzman doktor tarafından yukarıda belirtilen ilk adım değerlendirmesiyle risk belirleniyor. Amyloid-Beta ölçümü ile beraber  APOE tipinin belirlenmesi  de Alzheimer’a yakalanma riskini belirliyor. Alzheimer’a neden olan ‘A Beta 42′ proteinini yapan genetik şifre APOE geninde saklı. Toplumda APOE-2, APOE-3, APOE-4 olmak üzere üç tipi bulunuyor. Yapılan çalışmalar, genetik yapısında APOE-4 geni taşıyan kişilerde Alzheimer’a neden olan bu proteinin daha fazla biriktiğini gösteriyor. Dolayısıyla, APOE-4 geninin bulunması hastalık için bugün belirlenmiş risk faktörlerinden birini oluşturuyor. APOE geninin E4 tipini tek doz taşıyan bireyin hastalık için 2, çift doz taşıyan bireyin ise 4 kat artmış risk taşıdığı kabul edilir. Bir kişinin APOE tipini belirleyerek ve kandaki “A Beta 42” protein miktarını ölçerek, Alzheimer için ne kadar risk taşıdığı ortaya konabiliyor.  
Most Recent Projects