SmartSelectImage_2017-10-07-21-36-10

KÜBİTAL TÜNEL SENDROMU

Üstteki resimde sarı ile görünen bizim ulnar sinirimizdir. Ulnar sinir dirsekte kubital tünel adı verilen bir kılıf ile sarılıdır. Kübital Tünel Sendromu yukarıda bahsettiğim kılıf içinde sarı ile görünen ulnar sinirin sıkışması ile meydana gelmektedir. Bu sıkışma ya ailesel olarak kılıfın çapının dar olması veya dirseğin çok kullanıldığı durumlarda (dirseğin sert bir zemine dayanılarak yapılan ağır işler) bu kanalın yapısının bozulması ve sinire travmatik hasar vermesi ile olmaktadır. Altta ki şekilde el (serçe parmağın tamamında, orta parmağın yarısında) ve koldaki uyuşma (özellikle dirseğin bir yere dayanılarak yapılan işler sırasında veya gece uyku sırasında dirseğin pozisyonu nedeniyle) alanları koyu kırmızı renk ile görülmektedir. Uyuşma en sık belirtilen şikayet olmakla birlikte el kaslarında erimelerin eşlik ettiği güçsüzlüğe ileri dönemde rastlanmaktadır. Ayrıca ileri dönemde serçe ve yüzük parmaklarda içe doğru bükülmeler gözlenmektedir. Tanı EMG (sinir ölçümü) ile konulmaktadır. Hafif düzeyde tedavisi; dirsek stabilize edici eldivenler, dirseklerin bir yere dayanarak kullanımını azaltmakla ve fizik tedavi olmaktadır. İleri dönemde tedavide operasyon önerilmektedir.

Most Recent Projects