TROMBOLİTİK TEDAVİ Bir kez inme geliştikten sonra etkili bir tedavi olanağı var mıdır? İnme tedavi edilebilen bir hastalık mıdır? İnme geliştikten sonra erken tanı konulması ve tedaviye başlanması hayati öneme sahiptir. Damar tıkanıklıklarında günümüzde yararı kanıtlanmış en önemli tedavi yöntemi trombolitik (pıhtı çözücü) ilaç tedavisidir. Trombolitik ilaçlardan biri olan rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rTPA) ilk 3 saat içerisinde görülen hastalara intravenöz (toplardamar yoluyla) yolla uygulanabilir.   Son yıllarda pıhtı eritici (trombolitik tedavi) seçeneğinin gündeme gelmesi ile artık felçli kalmak engellenebilir.Bu tedavi ile tedavi edilen her 7 hastadan birinde felci bütünüyle ortadan kaldırmak mümkündür! Tedavi yalnız felci ortadan kaldırmakla sınırlı değil; hasta eski hayatına, işine, ailesine, sosyal faaliyetlerine geri dönebilirler. Hastalarımıza bu tedavi seçeneğini sunabilmek yalnızca toplumun inme konusunda bilinçlenmesi, bu hastalığı acil ve tedavi edilmesi mümkün bir durum olarak algılayabilmesi ile mümkün olacaktır.   Yeni biten bir çalışma tedavinin ilk 4,5 saate dek yapılabileceğini göstermektedir. Hastanın veya yanındaki kişinin inme belirtilerini anlaması, tanıması niçin önemlidir? Hastanelerde inme bakım ve tedavi organizasyonları ne kadar etkin olursa olsun, hastane acillerinde verilen hizmet kalitesi ne denli üst düzeyde olursa olsun eğer hastaların veya yakınları inme belirtilerini anlayamıyor veya tanıyamıyorsa hastaneye başvuru süreleri gecikecek ve sakatlığı önlemeye yönelik tedaviler uygulanamayacaktır.
Most Recent Projects