en iyisi

Diyabet bunama hastalığına yakalanma riskini arttırır mı?

 

   Bunama deyince akla ilk gelen Alzheimer hastalığı oluyor. Bu kanaatin oluşmasındaki en büyük etken Alzheiemr hastalığının bunama çeşitleri içinde en büyük sınıfı oluşturması olarak görülebilir. İkinci sıklıkta görülen  bunama çeşidi ‘’Vasküler demans ‘’ olarak adlandırılan damarsal bunama hastalığıdır. Burda tıkanan damarlar beynin küçük kılcal damarları olduğu için tıkandığı süreçte bulgu vermez.  Buradaki risk faktörü damarsal tıkanmaya neden olan tüm etkenler.  Bu etkenler içinde tansiyon yüksekliği ve diyabet hastalığı diğer damar tıkanıklığı nedenlerinde olduğu gibi ilk sırayı almaktadır.

   Damarsal bunama hastalığı için diyabet kesin risk faktörü olarak görülmekle beraber son çalışmalarda  diyabetin  Alzheimer açısından da risk faktörü olduğu  yönündeki  görüş güçlenmiştir. Hatta Colombia üniversitesinde yapılan bir çalışmada  diyabeti olan Alzheimer hastalarında  kan şekeri  kontrolü iyi  olmayan hastalarda  Alzheiemer hastalığının seyrinin daha kötü olduğu  gösterilmiştir.

    Sonuç olarak  kesin tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını elimizdeki tedavi seçenekleri ile hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılabiliyor.  Bu yavaşlatmaya  katkıda bulunmak için ve bunama hastalığına yakalanma riskini azaltmak için  kan şekeri kontrolünün  sağlanması gerekir.

Most Recent Projects