Vertigo baş dönmesi anlamına gelir. Vertigo kabaca sınıflayacak olursak en önemli üç nedeni vardır. Bunlardan ikisi beyinle alakalı diğeri iç kulakla ilgili sorunlarda ortaya çıkar. Nörolojiyle alakalı olan baş dönmesi beyincikle veya beyinciği besleyen damarla ilgili olabilir. Beyincikle ilgili kanama, tıkanma, iltihabik durumlar ve tümörler nedenler içerisinde olabilir. Beyinciği besleyen damar akımda azalma diğer bir nedendir(vertebrobaziller yetmezlik).Üçüncü bir nedende sık görülen iç kulakla ilgili sorunlardır. Vertigo şiddetli olduğunda hastalarda gözlerde sıçrayıcı hareket, bulantı ve kusma, ayakta duramama şeklinde belirtiler de olabiliyor. Vertigonun sebebinin beyinle mi yoksa iç kulakla mı ilgili olduğunu anlamanın yolu detaylı bir nörolojik muayene ile birlikte beyin görüntülenmesi ve beyinciğe giden kan akım hızını ve debisini gösteren ultrason yaptırmaktır.Beyin görüntülemesi istenecekse beyin magnetik rezongörüntüleme tercih ediliyor. Çünkü beyincik ve etrafındaki yapıları daha net göstermektedir Rutin kan tetkiklerine bakılıyor. Başka bir çok hastalıkla ilişkili olduğu yönünde şüphelenilen hastalarda ileri incelemelere başvuruluyor. vertigohastaligi_450Vertigo, MS, beyin tümörü, boyun kemiklerinde kireçlenme gibi hastalıklarla ilişkili ise bu hastalıklara yönelik özel tedaviler uygulanıyor. İç kulakla ilgili vertigolarda genelde tedavi hastanın şikayetlerini hafifletmeye yönelik uygulanıyor. Kulak Burun Boğaz tarafından uygulanan bazı özel baş manevraları da tedavide kullanılıyor. Sık tekrarlayan vertigo atakları olan hastalar için çeşitli tedavilerle atak önleyici tedaviler oluşturulmaya çalışılıyor. Vertigo bazen çok ciddi nörolojik bir hastalığa da işaret edebiliyor. Dengemizi sağlayan bazı mekanizmalar var. Göz, iç kulaktaki denge organı, kas ve eklemlerden kalkan uyarılarla sürekli baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekandaki yerleri hakkında beyne bilgi geliyor. Bu mekanizmalarda bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesi ortaya çıkıyor. Baş dönmesi sık karşılaşılan bir şikayet. Ancak hastalar çok farklı şeyleri baş dönmesi olarak ifade edebiliyor. Vertigo, hastanın kendi bedeni veya çevrenin etrafında gerçekten dönmekte olduğunu zannetmesiyle gelişen bir tablo. Bu şekilde bir dönme hissi olmadan ortaya çıkan vertigo, yalancı vertigo (dizzness) olarak tanımlanıyor Kulak denge merkeziyle ilgili baş dönmesini azaltmak için hareketlerden kaçınmalı. Örnek olarak  yukarı hızlı bakışlar, oturuken veya yatarken ani ayağa kalkışlardan ve  bir taraftan diğerine ani olarak dönüşlerden sakınmalı.
Most Recent Projects